Phú An Lạc

Địa chỉ: 127/2/21 Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (08) 2212 8271 – 091 909 5748
Email: ndhung@phuanlac.com
 
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
 

AGRIBANK CN TÂN PHÚ – SỐ TK: 6460.2051.48742 – TÊN TK: NGUYỄN ĐỨC HƯNG

VIETCOMBANK CN HỒ CHÍ MINH – SỐ TK: 007.1000.745.958 – TÊN TK: NGUYỄN ĐỨC HƯNG 

ACB PGD TÂN SƠN NHÌ TP.HCM – SỐ TK: 3028.4789 – TÊN TK: NGUYỄN ĐỨC HƯNG

LIÊN HỆ